Objednávka doplnenia údajov v ORSR

Novelou Zákona o obchodnom registry vznikla podnikateľom povinnosť doplniť do Obchodného registra informácie o dátume narodenia a rodnom čísle spoločníkov. 

Pre splnenie tejto povinnosti vyplňte nezáväznú objednávku. 

Cena za túto službu je ručená rozsahom zapisovaných zmien. Obyčajne 33,- € + súdny poplatok. v rámci jedného poplatky však môžeme zapísať viacero zmien.

 

  • Toto pole je pre validačné účely a mal by zostať nezmenený.

EKA-Z -účtovníctvo Žilina
E-mail:
office@old.profiuctovnictvo.sk

Telefónne čísla:
041 56 24 345
0918 774 595

On-line kontakt:
ICQ:          197980492
Skype:  profiuctovnictvo.sk