Profil spoločnosti

 

Sme spoločnosť EKA-Z, s.r.o., pri komunikácii s verejnosťou a zákazníkmi využívame obchodnú značku profiúčtovníctvo. Sídlo našej spoločnosti je v Žiline, na ul. Vysokoškolákov 41.

Sme účtovná spoločnosť, ktorá pomáha podnikateľom v podnikaní. Hlavným predmetom našej činnosti je spracovanie účtovníctva, miezd a personalistiky. Okrem týchto činností neustále rozširujeme rozsah našich služieb tak, aby sme našim klientom priniesli široké spektrum súvisiacich činností, ktoré im uľahčia podnikanie.FallingNumbersFinalized

Najdôležitejšou našou službou je spracovanie podvojného účtovníctva. Okrem podvojného účtovníctva, spracovávame aj jednoduché účtovníctvo, mzdy a personalistiku, Zastupujeme našich klientov na úradoch, vybavujeme zmeny na Živnostenskom a Obchodnom registri, vypĺňame najrôznejšie hlásenia a štatistiky, pripravujeme podklady pre úvery. Našim cieľom je poskytovať služby tzv. na kľuč.

 

Pôsobíme na trhu už od roku  1993. V roku 2006 prešla naša spoločnosť zásadnou právnou zmenou na spoločnosť s ručením obmedzeným pod názvom EKA-Z, s.r.o.. Zakladateľom spoločnosti je p. Zuzana Roubalová, ktorá v spoločnosti pôsobí dodnes.

Našimi zákazníkmi sú malé a stredné firmy prevažne z regiónu žilinského kraja. Poskytujeme naše služby aj malým, tzv. jednoosobovým spoločnostiam a živnostníkom, ktorým pomáhame v štarte podnikania. Hlavnou skupinou našich zákazníkov sú firmy s viac ako jedným zamestnancom a obratom nad 150 000 € ročne.

Za roky, ktoré pôsobíme na trhu sme si vytvorili stabilnú pozíciu medzi prvými tromi najsilnejšími účtovnými spoločnosťami v regióne. V poslednom roku sme odoslali viac ako 4 000 priznaní.

Filozofiu našej spoločnosti vystihuje naše motto: Podnikajte!!! Na to ostatné máte nás. Snažíme sa našou prácou prevziať čo najviac ekonomickej agendy našich klientov a vytvoriť tak podnikateľom čas a priestor na rozvoj. Našou úlohou nie je iba účtovanie, ale hlavne hľadanie riešení a optimalizovanie procesov u klienta.

Naši zamestnanci u nás pracujú radi, lebo práca u nás je síce náročná, ale rozmanitá a dáva priestor k osobnému rozvoju. Pracovné prostredie, ktoré sme u nás vytvorili je príjemné a zdravé. Atmosféra v kancelárií je priateľská a manažment spoločnosti je k zamestnancom ústretový. Za náročnú prácu vždy príde spravodlivá odmena.

Naši klienti sú s nami predovšetkým preto, že sa snažíme byť ich partnerom v podnikaní. Môžu sa spoľahnúť, že naša práca je vždy odvedená s najvyššou kvalitou a sme im nápomocní vždy, keď potrebujú poradiť, alebo nájsť riešenie. Dôvera, ktorú nám klienti prejavujú, je pre nás veľký záväzok a my robíme všetko preto, aby sme ju nesklamali.

Za to, že je náš prístup správny, hovorí aj fakt, že za posledné roky od nás neodišiel ani jeden klient ku konkurencii ani neprešiel na internú formu spracovania účtovníctva. Od založenia našej spoločnosti sa snažíme udržať vysoké tempo rastu, s ktorým súvisí aj potreba neustáleho hľadania nových šikovných ľudí, ktorí sa začlenia do nášho tímu. V najbližších rokoch plánujeme byť najhodnotnejšou lokálkou spoločnosťou v našom odbore a prekročiť hranice Žilinského kraja. Plánujeme otvárať ďalšie pobočky vo veľkých mestách Slovenska, rozšíriť naše činnosti o výkon auditu, certifikovaného daňového poradenstva, právneho zastupovania a IT služieb.

 

 

EKA-Z -účtovníctvo Žilina
E-mail:
office@old.profiuctovnictvo.sk

Telefónne čísla:
041 56 24 345
0918 774 595

On-line kontakt:
ICQ:          197980492
Skype:  profiuctovnictvo.sk