Nechajte starosti na nás

Našim klientom poskytujeme komplexné účtovné, ekonomické a ekonomicko-poradenské služby.

  • Spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia pre SZČO aj zamestnancov.
  • Zriaďovanie obchodných spoločností, zmeny v zápisoch obchodných spoločností.
  • Sprostredkovanie auditu v audítorskej spoločnosti, s ktorou úzko spolupracujeme.
  • Daňové poradenstvo.
  • Registrácie daňových subjektov a na požiadanie kompletné zastupovanie v styku s úradmi (živnostenský úrad, daňový úrad, poisťovne, colnica a pod.).
  • Dozor nad prácou vašich interných účtovníčok s úplnou zodpovednosťou za ich prácu.
  • A ešte veľa iného.

EKA-Z -účtovníctvo Žilina
E-mail:
office@old.profiuctovnictvo.sk

Telefónne čísla:
041 56 24 345
0918 774 595

On-line kontakt:
ICQ:          197980492
Skype:  profiuctovnictvo.sk