Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty (DPH)

Viete kto, kedy a ako musí podať súhrnný výkaz? Radi Vám s tým pomôžeme.

Podanie súhrnného výkazu je zákonom definované ako povinnosť.

Znamená to, že ak uskutočníte obchod, ktorý je špecifikovaný v §43, §45 a §15 zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty je nutné výkaz odovzdať a to bez ohľadu na to, koľko obchodov, alebo v akej hodnote ste ich uskutočnili.

Za oneskorené podanie výkazu sú zákonom stanovené sankcie v minimálnej výške 331,93 €.

Kto podáva súhrnný výkaz?
  • Povinnosť podávať súhrnný výkaz má platca dane z pridanej hodnoty, ktorý predal, vyviezol tovar, alebo službu podľa § 43 zákona o DPH, ktoré sú oslobodené od DPH z tuzemska do iného členského štátu EU.
  • Povinnosť podať súhrnný výkaz sa týka aj platcu DPH, ktorý sa zúčastnil trojstranného obchodu podľa § 45 ako prvý odberateľ.
Kedy sa podáva súhrnný výkaz?

V prípade, že ste uskutočnili opísaný obchod, štát Vám ukladá povinnosť podať súhrnný výkaz najneskôr 20 dní po skončení účtovného obdobia, za ktorý sa výkaz podáva.

  • štvrť ročne -ak predávate služby, alebo ak hodnota tovaru nepresiahne 100 000,- € za kalendárny štvrťrok
  • mesačne – ak predávate tovar a jeho hodnota je vyššia ako 100 000,- € za kalendárny štvrť rok.
Ako podať súhrnný výkaz?
  • Daňový úrad akceptuje iba súhrnné výkazy podané v elektronickej forme z podateľne portálu drsr.sk
  • Výkaz môže podať iba autorizovaná osoba.
  • Výkaz musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, alebo overený iným spôsobom (na základe dohody s daňovým úradom).
Zdá sa Vám to komplikované, zdá sa vám to byť zbytočná záťaž?

Nechajte to na nás. My vieme ako na súhrnný výkaz.

Boli sme medzi prvými, pomáhali sme optimalizovať systém súhrnných výkazov tak, aby fungoval bezpečne a spoľahlivo.

Vlastníme bezpečnostné certifikáty, ktoré umožňujú tú najrýchlejšiu a najbezpečnejšiu komunikáciu s Daňovým úradom.
Pridajte sa k nám a my pre Vás získame čas na podnikanie tým, že spracujeme Vaše účtovníctvo, vypracujeme z neho zrozumiteľné výstupy a vybavíme všetky výkazy, hlásenia, priznania, styk s úradmi, jednoducho vybavíme celú byrokraciu za Vás.

EKA-Z -účtovníctvo Žilina
E-mail:
office@old.profiuctovnictvo.sk

Telefónne čísla:
041 56 24 345
0918 774 595

On-line kontakt:
ICQ:          197980492
Skype:  profiuctovnictvo.sk