ZOZNAM PRODUKTOV SO SADZBOU DPH 10%

 

Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 656/2006 Z. z
ZOZNAM TOVAROV SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE

(Žltou farbou sú zvýraznené produkty, ktoré sú doplnené od 01.01.2020)

Číselné kódy
Spoločného
colného
sadzobníka)

 

Opis tovaru

0201

 

– Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102

ex 0203

 

– Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené

ex 0204

 

– Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz

ex 0207

 

– Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené

ex 0208

 

– Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené – len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené

ex 0301

 

– Živé ryby – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00

ex 0302

 

– Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 – len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00

ex 0304

 

– Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené – len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené

ex 0401

 

– Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá – len mlieko

0405 10

 

– Maslo

0403

 

– Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a ostatné fermentované alebo acidofilné mlieko a smotana, tiež zahustené alebo obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá alebo ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao

0406

 

– Syry a tvaroh – len ovčia bryndza podľa osobitného predpisu

0409 00 00

 

– Prírodný med

0701

 

– Zemiaky, čerstvé alebo chladené

0702 00 00

 

– Rajčiaky, čerstvé alebo chladené

0703

 

– Cibuľa, šalotka, cesnak, pór a ostatná cibuľová zelenina, čerstvá alebo chladená

0704

 

– Kapusta, karfiol, kaleráb, kel a podobná jedlá hlúbovitá zelenina, čerstvé alebo chladené

0705

 

– Hlávkový šalát (Lactuca sativa) a čakanka (Cichorium spp.), čerstvé alebo chladené

0707 00

 

– Uhorky šalátové a uhorky nakladačky, čerstvé alebo chladené

0708

 

– Strukoviny, lúpané alebo nelúpané, čerstvé alebo chladené

0709

 

– Ostatná zelenina, čerstvá alebo chladená

0808

 

– Jablká, hrušky a duly, čerstvé

1905

 

– Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu a len čerstvé pečivo podľa osobitného predpisu v hmotnosti 40 g až 50 g

ex 2009

 

– Šťavy ovocné (vrátane hroznového muštu) a šťavy zeleninové, nekvasené a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné sladidlá – len šťavy bez pridaného cukru alebo šťavy s pridaným cukrom maximálne 5 g na 100 ml.

ex 1905 90 30

 

– Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku – len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu.

ex2844 40

 

– Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky – len pre zdravotníctvo

2925 11 00

 

– Sacharín a jeho soli

2941

 

– Antibiotiká

30

 

– Farmaceutické výrobky

3822 00 00

 

– Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály

ex3922 90 00

 

– Ostatné sanitárne výrobky z plastov – len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov

4901

 

– Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku

4902 10 00

 

Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu výrobku

4903 00 00

 

– Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti

4904 00 00

 

– Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované

6115 10
ex6602 00 00

 

– Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily)
– Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky – len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby

ex8428 90 95

 

– Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

ex8471 49 00

 

– Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému – len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých

ex8518 40

 

– Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí

ex8531 80 95

 

– Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím

8713

 

– Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom

8714 20 00

 

– Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby

9001 30 00

 

– Kontaktné šošovky

9001 40

 

– Okuliarové šošovky zo skla

9001 50

 

– Okuliarové šošovky z ostatných materiálov

9021

 

– Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti.

9619 00

 

Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu

 

Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z

ZOZNAM SLUžIEB ZNÍŽENOU SADZBOU DANE

55          – Ubytovacie služby

EKA-Z -účtovníctvo Žilina
E-mail:
office@old.profiuctovnictvo.sk

Telefónne čísla:
041 56 24 345
0918 774 595

On-line kontakt:
ICQ:          197980492
Skype:  profiuctovnictvo.sk